Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 963
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35518359: Adam Lakomý, zubná technika
40940373: Adorján Czap
33148384: Adrian Kontra
41502477: Adriana Tormová - ADARA
34565647: Agáta Lazorová A-Z ZVAR
43068669: Agáta Vargová
32679351: Agnesa Fedorišinová
36191957: Agrostroj, akciová spoločnosť Michalovce
41506367: Albín Gavura
32680198: Alena Bartová
41504160: Alena Žofčinová
10795316: Alexander Bugiš
43142851: Alexander Czéhmester
43621937: Alexander Kondáš
40008126: Alexander Poľaško ALPO
31230288: Alexander Tóbiás DILLER
40039072: Alica Mikitovičová
43257224: Alžbeta Mezeiová
31275257: Alžbeta Strmeňová
41505441: Alžbeta Szabová TARA