ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 19.10.2007. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2022468745. Môžete nás nájsť na adrese Kostolné námestie 10,  071 01 Michalovce. Naše IČO je 43787207.

Prehľad našich činností

Odborné ošetrenie, konzervácia a spracovanie archeologických nálezov
Publikačná činnosť, vydávanie odborných a populárno-náučných publikácií
Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, odborných seminárov, prednášok a konferencií vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia
Lektorská, školiaca a prednášková činnosť, okrem činností spadajúcich do režimu viazaných živností v oblasti požiarnej ochrany, ochrany práce, banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com